“Маскаа авах болоогүй” уриан дор зохион байгуулж буй “маскаа зүүцгээе” аян-д нийт 100 гаруй албан байгууллага нэгдлээ

Аяны хүрээнд Томуу томуу төст өвчнөөс сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж харьяа эрүүл мэндийн төвүүдийн НЭМА нар өдөр бүр сургууль, цэцэрлэг, албан байгууллагуудад мэдээлэл, зөвлөмж өгөн ажиллаж байна. Маскны тандалтаар ЕБС-ийн маскны хэрэглээ 52%, албан байгууллага- 18% байна. Мөн аянд Эмийн сангууд нэгдэж нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд сургууль, цэцэрлэгийн амны хаалт зүүгээгүй хүүхдүүдэд маск тараан…

Read More

“Эрх зүйн хөтөч”-өөр бэлтгэх сургалтыг амжилттай зохион байгуулж “Гэрчилгээ” гардууллаа.

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр, Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, чадавхжуулах, тэдэнд шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг таниулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн Эрүүл мэндийн газраас 2023 оны 11 дүгээр сарын 30, 2023 оны 12 дугаар…

Read More

Баянхонгор аймгийн хүн ам дахь томуугийн өвчлөл 40,3 тохиолдлоор идэвхжлийн түвшинд байна.

Аймгийн хэмжээнд 2023 оны 49 дугаар долоо хоногт 8246 үзлэг хийгдсэнээс 363 нь томуугийн өвчлөл буюу амбулаторийн үзлэгийн 4,4 хувийг эзэлж байна.Тархалтын түвшингээр 10,000 хүн ам дахь томуугийн өвчлөл 40,3 тохиолдлоор идэвхжилийн түвшинд байна. Өмнөх долоо хоногоос 2,7 хувиар буурсан.Сүүлийн 3 жилийн дундажтаас 0,4 хувиар их. Урьд оны мөн үетэй 0,4 хувиар их байна. Амьсгалын…

Read More

Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд, хоол, шим тэжээлийн зохистой хэрэглээ” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн байдлыг сайжруулах, эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих, хоол тэжээлээс хамааралт эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах зорилгоор ЭХ, ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ХООЛ, ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ” сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтыг 2023 оны 09,10,11 дүгээр саруудад Өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдийн хяналтад буй жирэмсэн ээжүүдийг батлагдсан хуваарийн дагуу тус сургалтад хамруулсан бөгөөд нийт 230 ээж…

Read More

Яаралтай тусламжийн багийг чадавхжуулах сургалт

Улсын чанартай авто зам дагуух Бөмбөгөр, Бууцагаан, Өлзийт сумын эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламжийн багийг чадавхжуулах сургалтыг 12 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгууллаа. ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠬᠢ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠤᠤᠴᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04 ᠍ ᠦ…

Read More