“БИД ВАКЦИНДАА БҮРЭН ХАМРАГДСАН ХАМТ ОЛОН” CHALLENGE-д Баянхонгор аймаг дахь шүүхийн тамгын газар, шүүхийн шинжилгээний алба, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Прокурорын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс НЭГДЛЭЭ.
КОВИД-19 ВАКЦИНЖУУЛАЛТ
КОВИД-19 ВИРУС ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ
ЭМЧИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ БУЛАН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
🎗 "ХДХВ/ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр
Уушгины хатгаа өвчинтэй тэмцэх дэлхийн өдөр
Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдөр
Олон улсын гэр бүлийн өдөр
ХОЛБООСУУД