2023 оны байдлаар нийт 48 багийн эмчийн унаа шинэчлэгдэж хөдөөгийн ард иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх хүртээмж сайжирлаа.

2023 онд Баянбулаг, Баянговь, Баянцагаан, Бөмбөгөр, Гурванбулаг, Заг, Хүрээмарал, Шинэжинст, Эрдэнэцогт, Бууцагаан, Өлзийт сумын эрүүл мэндийн төвийн 15 багийн эмчид нийт 42,7 сая төгрөгийн мотоциклийг гүйцэтгэгч Бүдүма ХХК нийлүүллээ. Ингэснээр 2022, 2023 онуудад нийт 48 багийн эмчийн унаа шинэчлэгдэж хөдөөгийн ард иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх хүртээмж сайжирлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *