Видео мэдээлэл

 • “Бид хариуцлагатай албан хаагчид“ аяны хүрээнд видео контент оролцогчийн видео бичлэгүүд                                                              
 1. Богд сумын эрүүл мэндийн төв                     Үзэх
 2. Баянлиг сумын эрүүл мэндийн төв              Үзэх
 3. Баянцагаан сумын эрүүл мэндийн төв       Үзэх
 4. Галуут сумын эрүүл мэндийн төв                  Үзэх
 5. Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төв         Үзэх
 6. Наранмандал өрхийн эрүүл мэндийн төв   Үзэх
 7. Зооноз өвчин судлалын төв                               Үзэх
 8. Хүрээмарал сумын эрүүл мэндийн төв       Үзэх
 9. Баянбулаг сумын эрүүл мэндийн төв       Үзэх
 10. Баянговь сумын эрүүл мэндийн төв       Үзэх
 11. Шинэжинст сумын эрүүл мэндийн төв       Үзэх
 12. Өлзийт сумын эрүүл мэндийн төв       Үзэх
 13. Баацагаан сумын эрүүл мэндийн төв       Үзэх