Гадаадын зээл тусламж

2020-2022 он хүртэл хүлээн авсан хүмүүнлэг, техник туслалцаа болон буцалтгүй тусламжийн мэдээлэл

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр НБНХХ-н тандагч бэлтгэх 2 дахь удаагийн сургалт 3 өдөр амжилттай зохион байгуулагдаж, ЭМГ болон сум, өрхийн ЭМТ-д 20 тандагч бэлтгэгдлээ.