Магадлан итгэмжлэл

 1. ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх журам – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 2. ЭМБ танилцуулга – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 3. Явцын үнэлгээ – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, материал бүрдүүлэх зөвлөмж эндээс татаж авна уу.  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуурыг Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/554 дүгээр тушаал

2022 онд магадлан итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа дуусах байгууллагууд

 • Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эндээс харна уу
 • .

Сургалтын хэсэг

 1. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам – Журмыг эндээс татаж авна уу.
 2. Стандарт шинжээч – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 3. Ёс зүй – Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.
 4. Шалгуур өөрийн үнэлгээ – Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.
 5. Аюулгүй байдал, чанарын хяналт – Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.
 6. Яаралтай тусламж үйлчилгээ – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 7. Эмийн сургалт – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 8. Магадлан-ХСХ – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.
 9. Тоног төхөөрөмж – Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

 • МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШИНЖЭЭЧИД АЖИЛЛАЛАА.

Магадлан итгэмжлэлийн хугацаа дуусаж, давтан магадлан итгэмжлүүлэх, анх удаа магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлтийн дагуу Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс томилогдсон шинжээч Т.Баярмаа /ахлагч/, Дуламсүрэн, Эрдэнэцэцэг, Байгалмаа нар 5 сарын 17-21-ний өдрүүдэд давтан магадлан итгэмжлэх хүсэлт гаргасан Бууцагаан, Заг, Галуут, БаянОвоо, Эрдэнэцогт сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд, анх удаа магадлан итгэмжлэх хүсэлт гаргасан “Их богд” дотор, мэдрэлийн 12 ортой хувийн эмнэлэгт магадлан итгэмжлэх, шинжилгээ, үнэлгээг хийсэн.

2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Баянговь сумын эрүүл мэндийн төвд Цахим-аар Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс томилогдсон шинжээч Буямаа /ахлах/, Дуламжав, Б.Нармандах, Оюунчимэг нар магадлан итгэмжлэлийн үнэлгээнд хамрагдлаа. Магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн хурлын дагуу Эрүүл мэндийн сайдын Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/294 дүгээр тушаалаар дээрх байгууллагуудын магадлан итгэмжлэлийн хугацаа 2-4 жилээр сунгагдсан

2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Баянговь сумын эрүүл мэндийн төвд Цахим-аар Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс томилогдсон шинжээч Буямаа /ахлах/, Дуламжав, Б.Нармандах, Оюунчимэг нар магадлан итгэмжлэлийн үнэлгээнд хамрагдлаа. Магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн хурлын дагуу Эрүүл мэндийн сайдын Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/294 дүгээр тушаалаар дээрх байгууллагуудын магадлан итгэмжлэлийн хугацаа 2-4 жилээр сунгагдсан.

 • МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШИНЖЭЭЧИД АЖИЛЛАЛАА.

Магадлан итгэмжлэлийн хугацаа дуусаж, давтан магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлтийн дагуу Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс томилогдсон шинжээч Ж.Долгормаа /ахлагч/, Ж.Энхтуяа, Ж.Энхцэцэг, Ч.Үржээ нар 6 сарын 13-22-ний өдрүүдэд давтан магадлан итгэмжлэх хүсэлт гаргасан Шаргалжуут сувилал, Жинст, Баянцагаан, Баацагаан сумдын эрүүл мэндийн төвүүд, Баян-Энэрэл хувийн хэвшлийн 12 ортой Дотор, Сэргээн засахын эмнэлэг, Оточномгон, Оточмандал өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд магадлан итгэмжлэх, шинжилгээ, үнэлгээг хийсэн.

Үнэлгээний талаарх мэдээллийг Эрүүл мэндийн газрын дарга, холбогдох мэргэжилтэн нарт танилцуулсан.

Мөн давтан магадлан итгэмжлэх хүсэлт гаргасан Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төвд 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр Цахим-аар Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс томилогдсон шинжээч Буямаа /ахлах/, Гансаруул, Д.Батцэцэг, Наранцэцэг нар ажиллалаа.

Магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн хурлын дагуу Эрүүл мэндийн сайдын Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/337 дугаар тушаалаар Баацагаан, Баянцагаан, Жаргалант, Шаргалжуут сувилал нар 3 жилээр магадлан итгэмжлэлийн хугацаа сунгагдсан.

_______________оОо___________________

_______________оОо___________________