Тодруулга өгөх албан тушаалтан

Эрүүл мэндийн газрын дарга: Н.Энхжаргал, Утас: 99442181

Эрүүл мэндийн газрын нягтлан бодогч: П.Мөнх-Эрдэнэ, Утас: 88045601