Сургалт мэдээлэл

  • ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ СУРГАЛТ

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль болон Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохийн хор уршиг сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

  • ЖАРГАЛТАЙ АМЬДРАЛ ТӨВТЭЙ ХАМТРАН “ТАРХИНЫ ВАКЦИН” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.