Тушаал заавар

ХОЛБОГДОХ ДҮРЭМ ЖУРАМЫГ ЭНДЭЭС ХАРНА УУ.

Коронавируст халдвартай холбоотой журам, заавар
1.Шуурхай хариу арга хэмжээ, тандалт

1.Шуурхай хариу арга хэмжээ, тандалт

 2021-07-21 09:11:00

2.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ

2.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ

 2021-07-21 09:10:00

3.Лабораторийн оношилгоо

3.Лабораторийн оношилгоо

 2021-07-21 09:09:00

4.Вакцинжуулалт

4.Вакцинжуулалт

 2021-07-21 09:06:00

5.	Халдварын сэргийлэлт, хяналт

5. Халдварын сэргийлэлт, хяналт