Бүтэц

Эрүүл мэндийн газар,  ЗӨСТ, Нэгдсэн эмнэлэг, сумын ЭМТ-20, өрхийн ЭМТ-4, хувийн ортой эмнэлэг-8, хувийн үүдэн эмнэлэг-23, сувилал-3, эм ханган нийлүүлэх салбар-5, эмийн сан 43, нийт-112 байгууллага аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.