Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар, эмч, эмнэлгийн ажилчдын баярыг тохиолдуулан эрүүл мэндийн байгууллагуудад эмнэлгийн хувцас хуваариллаа.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *