1-р шатны материалыг Наранмандал өрхийн эрүүл мэндийн төв, Баянлиг, Бөмбөгөр сумын эрүүл мэндийн төвүүд🏥🏥🏥

2-р шатны материалыг Баян-Ундрага Зэндмэнь сувилал

илгээн хянуулж байна.🏥

Хамтран ажилласанд баярлалаа.

🏥Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.