🏥 Эмнэлгийн тусламжийн өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд Баянхонгор аймгийн болон бусад аймгийн 🐴🐫🐂🐑🐐“Отор нүүдлээр яваа” 🤱🫄👨‍👩‍👦‍👦 иргэдийн мэдээллийг 14 хоног тутамд нэгжүүдээс хүлээн авч нэгтэн Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлэн ажиллаж байна.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.