🇯🇵Японы Хүүхдийг ивээх сан, 🇱🇷Америкийн Нэгдсэн Улсын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй “🇲🇳Монгол Улсад Ковид-19-ийн эсрэг хариу арга хэмжээг сайжруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх, зорилтод нийцүүлэн тархварзүйн хяналтын дэмжих” төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн нийт 22,295,655.2 (Хорин хоёр сая хоёр зуун ерэн таван мянга зургаан зуун тавин тав, хоёр) төгрөгийн үнэ бүхий 16 нэр төрлийн хүчилтөрөгчийн баллон, дагалдах хэрэгслийг сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдэд нийлүүлэгдэж яаралтай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэх чанар хүртээмж нэмэгдлээ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.