Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ЭМЯ, аймгийн ЭМГ, НЭ хамтран 2022.09.14-18-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтын санхүүгийн зөвлөхөөр А. Мөнхжаргал, менежментийн зөвлөхөөр Л. Ширнэн нар ажиллаж, НЭ, СЭМТ, ӨЭМТ-н удирдлага, нягтлан бодогч, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан эмч, мэргэжилтнүүд, тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч нийт 80 гаруй хүн хамрагдлаа. Сургалтад идэвхтэй оролцсон ЭМБ-уудын удирдлагууд, эмч, мэргэжилтнүүд, ажилтнууддаа талархал илэрхийлж, амжилт хүсье.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.