Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай” 53 дугаар зарлиг, “Эрүүл идэвхтэй амьдрал” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус газраас “Бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ын сургалтыг 09 дүгээр сарын 08-09-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулан, сургалтад НЭ, ЗӨСТ, СӨЭМТ-ийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцсан эрүүл мэндийн ажилтан нар хамрагдаж мэдлэг ур чадвараа нэмэгдүүллээ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.