Коронавируст халдварын эсрэг вакцины дархлаажуулалт бүх өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдэж байна.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *