Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл мэндийг дээдлэгч өрх шалгарлаа.

Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл мэндийг дээдлэгч өрх шалгарлаа. Аймгийн Засаг даргын А/549 дүгээр захирамжаар томилсон ажлын хэсэг 3 сумын 13 байгууллага, 6 өрхөөс ирүүлсэн материалыг үнэлэн: “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-аар – Баян-Ойт цогцолбор сургууль 78.8 оноо (II) зэрэг, – Номундалай лаборатори сургууль 75.3 оноо (II) зэрэг, – Галуут сумын сургууль 65.3 (III) зэрэг, –…

Read More

2023 оны байдлаар нийт 48 багийн эмчийн унаа шинэчлэгдэж хөдөөгийн ард иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх хүртээмж сайжирлаа.

2023 онд Баянбулаг, Баянговь, Баянцагаан, Бөмбөгөр, Гурванбулаг, Заг, Хүрээмарал, Шинэжинст, Эрдэнэцогт, Бууцагаан, Өлзийт сумын эрүүл мэндийн төвийн 15 багийн эмчид нийт 42,7 сая төгрөгийн мотоциклийг гүйцэтгэгч Бүдүма ХХК нийлүүллээ. Ингэснээр 2022, 2023 онуудад нийт 48 багийн эмчийн унаа шинэчлэгдэж хөдөөгийн ард иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх хүртээмж сайжирлаа.

Read More

2023 оны тайлангийн хурлын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 26 нэгжийн 2023 оны тайлангийн хурлын үйл ажиллагааг 2024 оны 1-р сарын 4- с эхлэн Зооноз өвчин судлалын төв, Жаргалтай амьдрал төв, Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг оролцуулан зохион байгуулж байна. Дэлгэрэнгүй энд дарна уу.

Read More