Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар, эмч, эмнэлгийн ажилчдын баярыг тохиолдуулан эрүүл мэндийн байгууллагуудад эмнэлгийн хувцас хуваариллаа.