Month: March 2023

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгуулагуудын 2023 онд давтан магадлан итгэмжлэгдэх хүсэлтийг хүлээн авч, хянаж байна.

1-р шатны материалыг Наранмандал өрхийн эрүүл мэндийн төв, Баянлиг, Бөмбөгөр сумын эрүүл мэндийн төвүүд 2-р шатны материалыг Баян-Ундрага Зэндмэнь сувилал…

“Отор нүүдлээр яваа” иргэдийн мэдээллийг 14 хоног тутамд нэгжүүдээс хүлээн авч нэгтэн Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлэн ажиллаж байна.

Эмнэлгийн тусламжийн өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд Баянхонгор аймгийн болон бусад аймгийн “Отор нүүдлээр яваа” иргэдийн мэдээллийг 14 хоног…