September 2022

Бүртгэл мэдээллийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

Нэгдсэн эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн статистикч их, бага эмч нарыг мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдалд дүн шинжилгээ хийх чадварт, сургах, томуугийн цар тахал болон улиралын томуугийн хүндрэлийн эрсдлийн үнэлгээний аргачлалыг ашиглан эрсдлийн үнэлгээ хийх, томуугийн идэвхжлийн түвшинг тогтоох, үнэлгээний үр дүнд суурилсан хариу арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх зорилгоор ДЭМБ-ын санхүүгийн …

Бүртгэл мэдээллийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа. Read More »

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ, ЭМНЭЛГИЙН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ЭМЯ, аймгийн ЭМГ, НЭ хамтран 2022.09.14-18-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтын санхүүгийн зөвлөхөөр А. Мөнхжаргал, менежментийн зөвлөхөөр Л. Ширнэн нар ажиллаж, НЭ, СЭМТ, ӨЭМТ-н удирдлага, нягтлан бодогч, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан эмч, мэргэжилтнүүд, тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч нийт 80 гаруй хүн хамрагдлаа. Сургалтад идэвхтэй оролцсон ЭМБ-уудын удирдлагууд, эмч, мэргэжилтнүүд, ажилтнууддаа талархал …

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ, ЭМНЭЛГИЙН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. Read More »

БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛ ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СОРИЛЫН ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай” 53 дугаар зарлиг, “Эрүүл идэвхтэй амьдрал” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус газраас “Бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ын сургалтыг 09 дүгээр сарын 08-09-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулан, сургалтад НЭ, ЗӨСТ, СӨЭМТ-ийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцсан эрүүл мэндийн ажилтан нар хамрагдаж мэдлэг ур …

БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛ ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СОРИЛЫН ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. Read More »