9 баг гудамж талбайгаар явж чанга яригч, Лед дэлгэцээр иргэдэд КОВИД-19
9 баг гудамж талбайгаар явж чанга яригч, Лед дэлгэцээр иргэдэд КОВИД-19

2.3 Эрүүл мэндийн газар өдөр бүр 11.00-17.00 цагийн хооронд 1 хүний бүрэлдэхүүнтэй  9 баг гудамж талбайгаар явж чанга яригч, Лед дэлгэцээр  иргэдэд КОВИД-19 өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх, мэдээлэл зөвлөмж хүргэн ажиллаж   

 

2.4 КОВИД-19 өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх 500 ширхэг хулдаасан хэвлэл зурагт хуудас бэлтгэн хэвлэж 8000 гаруй гарын авлага иргэдэд тараан ажиллаа. Эрүүл мэндийн газрын цахим хуудас, Facebook бүлгэм, “КОРОНА” вирусын халдвар, Осол гэмтэл, Гэдэсний халдвар, Тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, Архины хор уршгийн талаарх мэдээллийг байршуулж олон нийтэд хүргэн 25000 хандалт авч ажиллаа.