“Хонгорчууд халдварт өвчний эсрэг хамтдаа”
“Хонгорчууд халдварт өвчний эсрэг хамтдаа”

“Хонгорчууд халдварт өвчний эсрэг хамтдаа”
Хонгорчууд халдварт өвчний эсрэг хамтдаа аяны хүрээнд Нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нар өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр эрт илрүүлэг үзлэг хийж байна. иргэд та бүхэн үзлэг шинжилгээндээ үнэ төлбөргүй, идэвхитэй хамрагдана уу.


Таны эрүүл мэнд таны гарт