Өөрийгөө болон хайртай, дотны хүмүүсээ COVID-19-ээс хамгаалахад дараах энгийн бөгөөд үр дүнтэй алхмыг хэрэгжүүлээрэй:
Өөрийгөө болон хайртай, дотны хүмүүсээ COVID-19-ээс хамгаалахад дараах энгийн бөгөөд үр дүнтэй алхмыг хэрэгжүүлээрэй: