Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс
Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

 Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

- Эрүүл мэндийн салбарын бодлого шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хянах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж, чанар аюулгүй байдал, эмнэлзүйн стандарт, удирдамжийн хэрэгжилтийг дэмжлэгт удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

- Эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, чанарын дэмжлэгт удирдлага, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэн, үйлчүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, хүлээгдэл, чирэгдлийг бууруулах, эмнэлзүйн стандарт, удирдамжийн хэрэгжилтийг хангахад мэргэжил арга зүйгээр удирдаж, эрүүл мэндийн аливаа эрсдлээс сэргийлэх ажлыг чанартай зохион байгуулснаар ээлтэй орчинг бүрдүүлэх

- Хүчин төгөлдөр бүхий тусгай зөвшөөрлийн шалгуурын дагуу эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа, тусламж, үйлчилгээний технологи, чанар, эрсдэлд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, холбогдох тушаал шийдвэрийн хүрээнд дүгнэлт гарган магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааг орон нутагт удирдан зохион байгууллах

- Жирэмсний хяналт, эх нярайн тусламж, үйлчилгээний чанар сайжруулах, эх, нялхсын эндэгдлийг бууруулах

- Эрүүл мэндийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр хэрэгжиж буй хөтөлбөр, төсөл, стандарт тушаалийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хүүхдэд үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зонхилон тохиолдох өвчлөл эндэгдлийг тууштай бууруулахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах

- Сувилахуйн шинжлэх ухааны хөгжлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, сувилахуйн тусламж үйлчилгээний стратегийн хэрэгжилтийг хангах, сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сувилахуй, хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж, аюулгүй байдлыг сайжруулан, батлагдсан стандарт, удирдамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг удирдан зохион байгуулж, иргэд үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх

- Эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний цус цусан бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, ЭТҮХХ-ын дэмжлэгт удирдлага, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэн,эрүүл мэндийн аливаа эрсдлээс сэргийлэх ажлыг чанартай зохион байгуулснаар ээлтэй орчинг бүрдүүлэх

- Монголын уламжлалт анагаах ухааныг хөгжүүлэх чиглэлээр гаргасан төрийн болон бодлогын хүрээнд хөнгөвчлөх эмчилгээ, нөхөн сэргээх тусламж, үйлчилгээний батлагдсан стандарт, удирдамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг удирдан зохион  байгуулах, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний хөнгөвчлөх, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээний мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хүртээмжтэй, оновчтой зохион байгуулан, ээлтэй орчин нөхцлийг орон нутгийн түвшинд бүрдүүлэх

- Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдлыг хангаж төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх

- Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн албаны бэлэн байдлыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, яаралтай гамшгийн үед үзүүлэх эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдал, чанарыг тасралтгүй сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Нэрс

Зураг

Албан тушаал

Гар утас

e-mailхаяг

1

Н.Энхжаргал

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга, НҮЭМ, Эх барих, эмэгтэйчүүд, Нярайн тусламж үйлчилгээний  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

77472181

70440006

enkhee2181@yahoo.com

2

Э.Даваасүрэн

 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдэл хариуцсан мэргэжилтэн    

70440006

3-40-6тоот

davka.831@gmail.com

3

Ш.Одбаяр

Сувилахуйн бодлого зохицуулалт  хариуцсан мэргэжилтэн

70440006

Odbayar_1226@yahoo.com

1-78-20

  1.  

О.Найгалмаа

 

Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн

70440006

Naigalmaa@yahoo.com

  1.  

А.Дэчмаа

Хүүхдийн ерөнхий мэргэжилтэн

70440006

Dechmaa.a@yahoo.com

  1.  

Ц.Баянмөнх

 

Яаралтай тусламж, гамшгийн үеийн тусламж хариуцсан мэргэжилтэн

70440006

Bayan_tsend@yahoo.com

3-34-8

7

Г.Лхагва-Очир

Халдварт өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

70440006

  1.  

М.Оюундарь

Уламжлалт анагаах ухаан хариуцсан мэргэжилтэн

70440006

oyuka.9211@yahoo.com

Баялаг хотхон 1-1