Ухаалаг жолооч-Урт нас
Ухаалаг жолооч-Урт нас
  1. Аймгийн хэмжээнд архидан согтуурахтай тэмцэх аяны "Ухаалаг жолооч-Урт нас" зорилтын хүрээнд замын цагдаагийн хэлтэстэй хамтран замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцохыг уриалж утасны дугаарын тэмдэглэл, анхааруулга санамжийг жолооч нартаа тараан ажиллаж, “хамгаалах малгайг тогтмол зүүж хэвшихийг” уриалан баруун аймгууд руу зорчих төв замын дагуу аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, анхааруулга мэдээллийн самбарыг байршууллаа.