Удирдлага, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтэс
Удирдлага, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтэс

Удирдлага, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтэс

-  Салбарын бодлого шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, үр дүнтэй ил тод, хариуцлагатай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, төсөв хөрөнгийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн үр ашигтай зарцуулахад мэргэжлийн удирдлага, үйл ажиллагааны нэгдсэн бодлого чиглэлээр хангах асуудлаар эрүүл мэндийнгазрын даргын үйл ажиллагаанд  дэмжлэг үзүүлэх

- Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний стратеги, тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн улсын төвлөрсөн болон орон нутгийн төсөв хөрөнгийн үр ашигтай зарцуулах, эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг гүйцэтгэлд тулгуурлан төлөвлөх, хувиарлах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, төсвийн үр дүнг дээшлүүлэх, улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлыг төлөвлөх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, бараа ажил үйлчилгээг гүйцэтгэлд хяналт тавих, бараа ажил үйлчилгээг гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах

- Эрүүл мэндийн газар болон харьяа нэгж байгууллагуудын ажиллагсадын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хууль зүйн талаас дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, эрх зүйн зөрчилгүй ажиллах  нөхцөлийг бүрдүүлэх

- Эрүүл мэндийн салбарын стратеги, бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүний нөөцийг төлөвлөх, хангах, сургах, хөгжүүлэх, хүний нөөцийн бодлогын тулгамдаж буй асуудлаар бодлого боловсруулах, санал дэвшүүлж шийдвэрлүүлэх

- Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний стратеги, тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлогыг тодорхойлох, улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил, нийлүүлэгдэх эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээг төлөвлөх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

- Эрүүл мэндийн салбарын бодлого шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хянах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж, чанар аюулгүй байдал, эмнэлзүйн стандарт, удирдамжийн хэрэгжилтийг дэмжлэгт удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

- Эрүүл мэндийн газрын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх, байгууллагын өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавих

- Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт худалдан авалтыг тасралтгүй хангах

- Эрүүл мэндийн газрын албан хэрэг хөтлөлт, байгууллагын архив, бичиг хэргийг холбогдох дүрэм, журам, стандартын дагуу хөтлөж, байгууллагын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг  явуулах нөхцлийг бүрдүүлэх.

- Эрүүл мэндийн газрын даргын хүн амын эрүүл мэндийн талаар орон нутагт баримтлах бодлого, шийдвэрийг төлөвлөн зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж туслах, өдөр  тутмын ажлын цагийн хуваарь, цаг төлөвлөлтийг гаргаж, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, өдөр тутмын мэдээллийн урсгалыг шуурхай байлгах

Нэрс

Зураг

Албан тушаал

Гар утас

 

Т.Хажидсүрэн

Удирдлага, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн дарга

70442878

hajaatuya22@yahoo.com

 

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Ерөнхий нягтлан бодогч

70442878

Muunuu_82@yahoo.com

  Б.Алтанцэцэг Хуулийн зөвлөх 70442878
 

Т.Гэрэлчулуун

Эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт, барилга байгууламж, автомашины засвар үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70442878

gerelee9803@yahoo.com

 

Д.Отгонжаргал

Даргын туслах

70442878

Otgo_0314@yahoo.com

 

Б.Батдэлгэр

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, хяналт, сургалт мэргэжлийн зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн

70442878

bh_batdelger90@yahoo.com

 

С.Дуламсүрэн

Эмийн хангамж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт, худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн

70442878

duuya_0303@yahoo.com

  1.  

На.Эрдэнэчимэг

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

70442878

erdenechimegnamsrai@yahoo.com

 

Ш.Мандал

Нярав

70442878

mandal_shar@yahoo.com

 

Д.Сүхбаатар

Жолооч, жижүүр

70442878

 

Ш.Батчулуун

Жолооч, жижүүр

70442878

 

Т.Баатардорж

Жолооч

70442878

 

Л.Энхбаатар

Жижүүр

70442878

 

Ю.Амгаланзул

Үйлчлэгч

70442878

Я.Мягмар

Жижүүр

70442878

 

М.Бодьхишиг

Жижүүр

70442878