Тодруулга өгөх албан тушаалтан
Тодруулга өгөх албан тушаалтан

Тодруулга өгөх албан тушаалтан

Албан тушаал : Эрүүл мэндийн газрын дарга     Нэр :  В.Нарантуяа      Утас :  89989911

Албан тушаал :  Нягтлан бодогч                            Нэр :  П.Мөнх-Эрдэнэ      Утас :  88045601