Тамхинаас гарах зөвлөгөө өгөх сургалт
Тамхинаас гарах зөвлөгөө өгөх сургалт

Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээс 35 эмч, сувилагч, нийгмийн ажилтан нарт 1,5 кредитийн "Тамхинаас гарах зөвлөгөө өгөх сургалт" зохион байгуулагдлаа.