Ажлын байрны зар
Ажлын байрны зар

Бууцагаан суманд эмч-1, бага эмч - 2, сувилагч-1 мэргэжилтнүүд ажилд  авна.