Зорилго, зорилт
Зорилго, зорилт
  • Эрхэм зорилго

    Эрүүл мэндийн дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлэн нотолгоонд тулгуурлан нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлсэнээр хүн амд ээлтэй тэгш хүртээмжтэй…