Тушаал шийдвэр
  • МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТУУД

    ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ

    БАЙГАА ХУУЛИУД, ЖУРАМ, ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР

    Зорилт. Төрийн байгууллага болон төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж,…