“Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд үнэлгээ өгөх” нь сэдэвт судалгаа хийгдлээ.

“Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд үнэлгээ өгөх” нь сэдэвт судалгаанд бүх шатны ЭМБ-ыг хамруулан, 50 сувилагчаас авч,  нэгтгэн, ЭМЯ-нд албан бичгээр хүргүүллээ.

Цааш унших »
1 2 3 4 5 141