Цусны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар

—Аймгийн цусны салбар зөвлөл хуралдаж, 2018 оны төлөвлөгөөг баталлаа.  Жилийн хугацаанд цус, цусан бүтээгдэхүүний чиглэлээр сургалт сурталчилгаа хийх, заавар зөвлөмжийн хуваарийг гарган гишүүдэд хүргүүлсэн байна. —2017 онд сумдын ЭМБ-д цус сэлбэсэн 15 тохиодлоос  13 тохиолдлын өвчний түүхэнд үнэлгээ хийгдэж дууслаа. —Сумдын эмч нарт цусны аюулгүй байдал болон яаралтай тусламж бэлэн байдлын чиглэлээр холбогдох эрх зүйн баримтуудын хүрээнд сургалтыг зохион байгууллаа.

Цааш унших »
1 2 3 4 144