Оны шилдэгүүд

                  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2014 ОНЫ ШИЛДЭГҮҮД

Шинэжинст Сумын эрүүл мэндийн төв

333

Яаралтай тусламжийн тасаг

1111

Оточмандал Өрхийн эрүүл мэндийн төв

222

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Хүүхдийн тасгийн эрхлэгч : Б.Сарантуяа

44

 

Баянбулаг сумын багийн эмч : Б.Мягмарсүрэн 55   666