Сайдын тушаал

Сайдын тушаалууд

Нярайн түнхний үений хэт авиан тандалт шинжилгээ (скрининг), эмнэлзүйн заавар батлах тухай 1 2015-01-05   татах
Хөрөнгийн үр ашгийг сайжруулах тухай 2 2015-01-06   татах
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 4 2015-01-07   татах
Зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 5 2015-01-07   татах
Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай 6 2015-01-08   татах
Хуваарь батлах тухай 9 2015-01-12   татах
Батламж олгох тухай 10 2015-01-15   татах
Журам шинэчлэн батлах тухай 13 2015-01-15   татах
Улсын хэмжээнд 2015 онд ашиглах эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай 15 2015-01-19   татах
Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 17 2015-01-20   татах
Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 27 2015-01-26   татах
Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 30 2015-01-26   татах
Импортын зөвшөөрөл олгох тухай 31 2015-01-29   татах
Төсвийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 32 2015-01-29   татах
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 33 2015-01-29   татах
Үлгэрчилсэн дүрэм, бүтэц батлах тухай 35 2015-01-30   татах
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 37 2015-01-30 татах
Мэргэшил олгох тухай 38 2015-01-30 татах
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 39 2015-02-02   татах
Журам батлах тухай /Спортын төрөл, цол зэрэг/ 40 2015-02-02   татах
Ном хуваарилах тухай 48 2015-02-06   татах
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 50 2015-02-09   татах
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 57 2015-02-16   татах
Барилга, байгууламжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 60 2015-02-17   татах
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 63 2015-02-17   татах
Төлөвлөгөө батлах тухай 64 2015-02-17   татах
Спортын цол олгох тухай 65 2015-02-18   татах
Биеийн тамир, спортын хөгжлийн төвийн дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 67 2015-02-18   татах
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам батлах тухай 68 2015-02-24 татах
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай

бусад тушаалуудыг энд дарж татна уу