Хууль эрх зүй

Хууль тогтоомжууд

Ариун цэврийн тухай 1998-05-07 татах
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 2001-01-28  татах
Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай 2003-11-28  татах
Биеийн тамир, спортын тухай 2003-10-31  татах
Боловсролын тухай 2002-05-03  татах
Галт зэвсгийн тухай 2001-04-26  татах
Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай 2003-10-10 татах
Дархлаажуулалтын тухай 2000-04-20 татах
Дипломат албаны тухай 2000-10-05  татах
Донорын тухай 2000-01-28 татах
Иргэний бүртгэлийн тухай 1999-10-04  татах
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай 2002-04-25 татах
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэнд хяналт тавих тухай 2002-11-28  татах
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 1994-06-07  татах
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай 1994-06-07  татах
Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай 2000-01-28  татах
Сэжигтэн яллагчдыг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай 1999-07-01  татах
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 2000-04-20  татах
Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлах тухай /Сайдын тушаал/ 2013-04-02  татах
Тамхины хяналтын тухай 2012-10-24  татах
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006-05-25 татах
Хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос сэргийлэх тухай 2004-05-13 татах
Хүнсний тухай 1999-10-07 татах
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай 1996-05-07  татах
Хөдөлмөрийн тухай 1999-05-04 татах
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай 2005-05-27  татах
Эрүүл мэндийн тухай 2011-05-05  татах
Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай

бусад хуулиудыг эндээс дарж татаж авна уу