Гадаадын зээл

“Олон нийтэд түшиглэсэн нялх, бага насны хүүхдийн хооллолтын зөвөлгөө” сэдэвт нөлөөллийн 4 ээлжийн сургалт амжилттай хийгдэж байна.

НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж буй сумдын Засаг дарга, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэнүүдэд зориулсан “Олон нийтэд түшиглэсэн нялх, бага насны хүүхдийн хооллолтын зөвөлгөө” сэдэвт нөлөөллийн сургалтын 3 дах ээлжний сургалт амжилттай хийгдэж байна.“Олон нийтэд түшиглэсэн нялх, бага насны хүүхдийн хооллолтын зөвөлгөө” сэдэвт нөлөөллийн сургалтыг 20 сумдын засаг дарга, нийгмийн хөгжлийн мэргэжилтэн, аймгийн нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга, аймгийн тамгын газрын дарга нарыг хамруулан 2 өдрийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд хам сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшин 55% байсан бол, сургалтын дараа 79,4 болж, мэдлэгийн түвшин 24.4%-ийр нэмэгдсэн байна. Нийт оролцогчид сургалт сэтгэл ханамж өндөртэй, давтан олон хүнийг хамруулах хүсэлтэй байлаа.

23380136_1552220664894143_5173355213885224612_n 4e5201deeec92a49f5d5974699a9f674