Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

            ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

            Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг хүн амын эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн, чанар, аюулгүй байдлыг хангасан, ил тод, хариуцлагатай, үр дүнтэй, үйлчлүүлэгч төвтэй эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тогтолцоог бүрдүүлэхэд дараах үндсэн чиг үүргийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна.

  1. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний зохион байгуулалтыг хүн амын эрэлт хэрэгцээ, суурьшил, нягтрал, хүн амын өвчлөлийн чиг хандлагад нийцүүлэн оновчтой болгож, тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
  2. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдлийг бууруулна.
  3. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд үйлчлүүлэгч төвтэй үйлчилгээний соёл, харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлнэ.
  4. Үйлчлүүлэгчийг угтах, эргэх, лавлах, зөвлөх, оношлох, эмчлэх, сувилах, хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний соёл, харилцаа, хандлагыг иргэдийн сэтгэлд нийцүүлэн сайжруулна.
  5. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын засаглалыг сайжруулж, санхүүгийн удирдлагын хариуцлага, ил тод байдлыг нэмэгдүүлнэ.
  6. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний найдвартай, тогтвортой үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл, чанар, үр дүнг дэмжсэн санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоно.
  7. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тэргүүлэх чиглэл, бодит эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан хөгжүүлнэ.

 

Танилцуулга

 

Enhjargal

 

 

 

 

 

Нэр : Н.Энхжаргал

Албан тушаал : Хэлтсийн дарга

Утас  : 88282181

 

 

 

 

 

 

Нэр : Д.Балжмаа

Албан тушаал : Эмнэлгийн магадлагаа, итгэмжлэл, оношлогоо эмчилгээний технологи хариуцсан мэргэжилтэн

Утас : 70440006

И-мэйл хаяг :baljmaa_bhr@yahoo.com

 

Нэр : М.Дүгэрмаа

Албан тушаал : Сувилахуйн бодлого зохицуулалт хариуцсан  мэргэжилтэн

Утас : 70440006

И-мэйл хаяг :dugermaa@yahoo.com

 

Нэр : Дуламсүрэн

Албан тушаал : Эм хангамж эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн

Утас : 70440006

И-мэйл хаяг :duuya_27@yahoo.com

 

Нэр : Т.Оюунхундага

Албан тушаал : Цус цусан бүтээгдэхүүн, халдвар хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

Утас : 70440006

И-мэйл хаяг :oyunkhundaga@yahoo.com