Удирдлага, эдийн засгийн хэлтэс

Удирдлага эдийн засгийн хэлтэс нь эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагын манлайлал, салбарын хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж үр дүнтэй, ил тод, хариуцлагатай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэн ,төсөв, хөрөнгийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стратеги тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн үр ашигтай зарцуулах, эрүүл мэндийн байгууллагуудыг мэргэжлийн удирдлага, үйл ажиллагааны нэгдсэн бодлого чиглэлээр хангах, салбарын гадаад хамтын ажиллагааг  хөгжүүлэх , зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийн хүрээнд:

  • Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагын манлайллыг хангаж, салбарын үр дүнтэй, ил тод, хариуцлагатай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх
  • Хүний нөөцийг хөгжүүлэх,  ажлын байрны хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн хүний хүний нөөцийн хөгжлийн төлөвлөлт, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний сургалт, давтан сургалт, мэргэшил, ур чадварыг хөгжүүлэх,эмнэлгийн мэргэжилтний нийгмийн баталгааг хангах
  • Салбарын зорилтыг ханган биелүүлэхэд шаардагдах   санхүүгийн эх үүсвэрийг хуримтлуулах, хуваарилан зарцуулах, хянах, гүйцэтгэлд хяналт тавих ,тайлагнах үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах,
  • Хууль тогтоомж,тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих , эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх, тайлагнах
  • Үйл ажиллагааны нээлттэй байдлыг хангах , олон нийттэй харилцах, албан хэрэг хөтлөх, өргөдөл гомдол бүртгэх, зохицуулах,
  • Эрүүл мэндийн байгууллагуудын материаллаг бааз, барилга, автомашин ашиглалт, засвар үйлчилгээ, нөхөн хангалтыг нэгтгэн зохион байгуулах.

Танилцуулга

Нэр : Т.Хажидсүрэн

Албан тушаал : Хэлтсийн дарга

Утас : 8806-3283

И-мэйл хаяг : hajaatuya22@yahoo.com

 

 

Нэр : П.Оюунтунгалаг

Албан тушаал : Ерөнхий нягтлан бодогч

Утас : 80086699

И-мэйл хаяг : oyuntungalagp@yahoo.com

 

 

Нэр: Т.Гэрэлчулуун
Албан тушаал : Эдийн засагч
Утас : 88655152
И-мэйл хаяг : gerelee9803@yahoo.com

 

 

 

Нэр : Б.Алтанцэцэг

Албан тушаал : Хуулийн зөвлөх, шагнал урамшуулал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас :  89850890

И-мэйл хаяг : altaa_bhr@yahoo.com

 

 

 

Нэр : Н.Эрдэнэчимэг

Албан тушаал : Архив бичиг хэргийн ажилтан

Утас :  89989284

И-мэйл хаяг : namsrai.erdenechimeg@yahoo.com

 

 

 

Нэр : Г.Сугар

Албан тушаал : Даргын туслах

Утас :  88062777

И-мэйл хаяг : emg.dsinm@yahoo.com

 

 

Нэр : Ө.Заяа

Албан тушаал :Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Утас :  80075553

И-мэйл хаяг : zayausukhbayar@yahoo.com