Сургалтын файл

     Эрүүл мэндийн газар сургалт -2016

03.04 – Багийн эмч нарт зориулсан Эмч – Үйлчлүүлэгчийн харилцаа хандлагыг сайжруулах нь  Сэдэвт сургалт 

Файл :  Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйчилгээ, Өнөөгийн байдал

сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээ, Улаанбурхан, Улаанбурхан2,  Харилцаа удирдамж

Хоол хүнс хүүхдийн хоол тэжээл эмийн хичээл, Эрүүл мэндийн статистик мэдээлэл

02.29-03.04 ХӨЦМ-ийн шинэчилсэн хөтөлбөрийн 4 дэх удаагийн сургалт

Файл : Давтан эмчилгээ, нярай,  хүснэгтэн тохимол,  хүүхдийн эмчилгээ,  эмчилгээ тогтоох,  эрэмбэлэн ангилалт,  эхэд өгөх зөвлөгөө

 


TELECOMPRENCE – 2016 

01.19  –  Гамшиг – 2016

02.25 –  2012-2013 оны ноцтой хүндрэл

02.25 –  Эхийн ноцтой хүндрэлийн өнөөгийн байдал

03.03 Менингококкт халдварын үед нян судлалын шинжилгээнд сорьц цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх

03.09 – Томуу томуу төст өвчин зөвлөмж

03.09 –Амьсгалын дутмагшлын хэлбэрүүд, яаралтай тусламж


Эрүүл мэндийн газар сургалт – 2015

Яаралтай тусламж

Шок103

Амилуулах нийгэмлэг

Газар хөдлөлт гамшгийн тодорхойлт

Сэхээн амьдруулалтын зарчимууд

Хөлдөлт Цогцост гарах өөрчлөлөлт

Цус алдалтын үед үзүүлэх анхны тусламж

Эрсдэл эрэмбэлэн ангилал яаралтай тусламж

Нярай

Амьсгал хямралын дисстресс хам шинж

Бага жинтэй нярай асаргаа

Диабетическая фетопатия 1

Мэс заслын эмгэгтэй төрсөн нярайд үзүүлэх тусламж

Нярайн халдвар шинэ Хүчилтөрөгч,

Цусан хангамжийн дутагдлаас үүсэх тархины эмгэгшил