Хүний нөөц

 1. СУЛ АЖЛЫН БАЙР- 2017
 2. 2017 ОНЫ ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
 3. БАЯНХОНГОР АЙМГААС ГАДААДЫН ӨНДӨР ХӨГЖИЛТЭЙ ОРОНД ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТАД
 4. Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
 5. Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 6. 68 -р хавсралт
 7. Зөвшөөрлын шалгалтанд хэрхэн орох
 8. Зөвшөөрлийн шалгалтанд орох өргөдөлийн маягт
 9. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалт
 10. “Шинэ зууны эмч” хөтөлбөрийн хэрэгжилт
 11. Аймгийн Эрүүл мэндийн салбараас 2012-2015 онд төгсөлтийн дараах мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтад суралцсан эмч нарын мэргэжлийн чиглэлЭрүүл мэндийн газрын Ерөнхий нягтлан бодогч шалгаруулах зарБаянхонгор аймгийн зоонозын өвчин судлалын төвд шаардлагатай мэргэжилтний ажлын байрны зарАлбан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 1. Эрүүл мэндийн салбарын албан хаагчдын судалгаа
 2. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шалгалтанд бүрдүүлэх материал
 3. Ажлын  байр -2015
 4. Багц цаг бүрдүүлжбагц багаар сунгуулах II шатлалд ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтний нэрсийн жагсаалт