‘Иргэн би аврагч’ сургалт зохион байгуулагдлаа.

Анхны тусламж үзүүлэх ‘Иргэн би аврагч’ сургалтыг ЭМГ-ын 18, Нисэх БГ-ын 23, ХХҮГ-ын 25 мэргэжилтэн, ажилтан нарт хийгдлээ.

Picture24 Picture26 Picture25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *