Бие бялдрын хөгжил, дасгал хөдөлгөөн чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил” сургалт зохион байгуулагдлаа.

Биеийн тамир спортын өнөөгийн байдал, хууль тогтоомж, хүн амын бие бялдрын хөгжил, дасгал хөдөлгөөн чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ын сургалтыг 2018 оны 04 сарын 11 ,12-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд сумдын засаг дарга, сумын эрүүл мэндийн төвийн чийрэгжүүлэлт хариуцсан ажилтан, биеийн тамирын арга зүйч нийт 70 гаруй хүн хамрагдлаа.

Picture22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *