Хепатитийн вирүсийн халдварын эрт илрүүлэг шинжилгээнд хамрагдалтын мэдээ

Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 15-39 насны зорилтот насны хепатитийн вирүсийн халдварын эрт илрүүлэг шинжилгээнд хамрагдалтын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд хамрагдах 30 000 хүнээс 1908 буюу 6.3 хувь нь хамрагдаж, 1.3 хувьд нь С вирус, 4.8 хувьд нь В вирус илэрсэн байна.

width2x_hgZHiG8dEPgrjPN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *