“Давсны хэрэглээг бууруулъя” 2 сарын аян явагдаж байна.

Баянхонгор сумын хоол, хүнсний үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэдэг 56 аж ахуйн нэгжид аймгийн Засаг даргын “Давс, чихэргүй өдөртэй болох тухай”  А/185 дугаар захирамж, уриалга, “Давсны хэрэглээг бууруулъя” 2 сарын аяны удирдамжийг танилцуулан, халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх тухай мэдээллийг байршуулан ажиллалаа.

Баянхонгор сумын Засаг даргын 75 дугаар захирамжаар баталсан удирдамжийн дагуу 17 “Хүүхэд харах үйлчилгээний төв”-ийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд үнэлгээ хийж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн, аймгийн Засаг даргын “Давс, чихэргүй өдөртэй болох тухай”  А/185 дугаар захирамжийг танилцуулан ажиллалаа.

Picture10 Picture11 Picture12 Picture13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *