“Олон нийтэд түшиглэсэн нялх, бага насны хүүхдийн зөвлөгөө” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

“Олон нийтэд түшиглэсэн нялх, бага насны хүүхдийн зөвлөгөө” сэдэвт 5 хоногийн сургалтыг нийт 40 буюу ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд, Нэгдсэн эмнэлэг, сум, өрхийн эх баригч бага эмч, багийн эмч нарыг оролцуулан зохион байгууллаа. Сургалтын өмнөх мэдлэг сорих сонжуурын үнэлгээ дундаж 85 хувь байсан бол сургалтын төгсгөлд 95 хувь болж нэмэгдлээ.

Picture5 Picture6  Picture8 Picture9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *