Нэмэгдэл хоолны сургалт явагдаж байна.

НЭМЭГДЭЛ ХООЛНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА
Наранмандал,Оточномгон, Энхбүрд өрхийн ЭМТ-үүдтэй хамртран нэмэгдэл хоолонд орох насны буюу 5,6 сартай хүүхэдтэй эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт 11 дүгээр сарын 15,17, 12 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд хүүхдийн нэмэгдэл хооллолтын зөвлөмж болгож буй дадлууд, ОНБТХ-ийн ач холбогдол, хэрэглэх заавар сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтын үеэр эцэг эхчүүдэд 3 төрлийн анхын нэмэгдэл хоол бэлтгэх аргаас зааж өгсөн Сургалтанд нийт 21 эцэг эх, асран хамгаалагч хамрагдсан.

24785154_1423320237785672_1181977650541122684_o 24313329_1423320241119005_6855578812695350400_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *