Сувилахуйн сургалт зохион байгуулагдлаа.

ЭМЯ-ны Сувилахуйн мэргэжлийн салбар зөвлөл, УНТЭ-ийн Сувилахуйн албатай хамтран

–  “Нотолгоонд тулгуурласан сургалт сувилахуйн чанарт  нөлөөлөх нь”
– “Эмнэл зүйн хэлэлцүүлэг”
– “Бие хүний төлөвшил хандлагад нөлөөлөх нь”  сэдэвт 3 багц цагийн  сургалтыг зохион байгуулж, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумдын эрүүл мэндийн ахлах сувилагч, ээлжийн сувилагч зэрэг 56 хүн хамрагдлаа.

2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *