Эрүүл мэндийн газраас Нэгдсэн эмнэлгийн Аж ахуйн тасгуудаар Дэмжлэгт хяналт хийдлээ.

Эрүүл мэндийн газраас Нэгдсэн эмнэлгийн Аж ахуйн тасгуудаар Дэмжлэгт хяналт хийдлээ.

Capture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *